Παραγωγή Ενέργειας

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Energy Trading επενδύει στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη δραστηριοποίησή της στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

energy-trading

Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Energy Trading αναπτύσσει εισαγωγική και εξαγωγική δρα- στηριότητα ηλεκτρικής ενέργειας τόσο από τις Βόρειες Διασυνδέσεις, όσο και από τις Διασυνδέσεις Ιταλίας και Τουρκίας.

energy-saving

Εξοικονόμηση
Ενέργειας

Στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι το απαραίτητο βήμα για κάθε εταιρία ή ιδιώτη.

hydrogen-technologies

Τεχνολογίες
Υδρογόνου

Το υδρογόνο αποτελεί μία εναλλακτική πηγή ενέργειας και για πολλούς αποτελεί το καύσιμο του μέλλοντος. Η Energy Trading παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στις τεχνολογίες υδρογόνου.

Τι λένε οι συνεργάτες μας

Energy Trading has completed successfully the engineering, procurement and construction of a number of Photovoltaic projects with total power capacity of 6MWp for our business. Their expertise and depth of knowledge combined with a proven reliability qualifies them to implement complex projects.
Dr. Stefanos Melissopoulos, CEO, Conergy MEPE sub. Conergy AG
Energy Trading has been a valuable partner in the engineering and construction of renewable and energy saving projects. Together we have succeeded to design and construct efficiently a number of renewable energy projects in the Greek region.
Manolis Theodorakis, CEO, Cardel SA

 

Πρόσφατα έργα

PermalinkGallery

Κουτσουπιά Κεφαλονιάς

PermalinkGallery

Σουλιανάτα Κεφαλονιάς

PermalinkGallery

Ράφη Ι Δαυλεία Βοιωτίας

Συνεργάτες