Η Energy Trading έχει κατέθεσει στον κύκλο του Ιουνίου 2014 στη ΡΑΕ αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αιολικό Σταθμό Ισχύος 2MW στη θέση “ΠΟΡΤΕΣ – ΚΟΡΥΦΗ” Δ.Ε. Αντίκυρας, Δ. Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, Π.Ε. Βοιωτίας. Η αίτηση βρίσκεται σε τελικό στάδιο αξιολόγησης και σύντομα αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης. Παράλληλα έχει κινήσει τις διαδικασίες για την αδειοδότηση του Σταθμού από τους λοιπούς φορείς που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία και έχει λάβει θετικές γνωμοδοτήσεις. Το προσεχές διάστημα θα προχωρήσει και η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.