Ολοκληρώθηκε η μελέτη για τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για έκδοση άδειας λειτουργίας ή/και εγκατάστασης/επέκτασης για τους τοπικούς σταθμούς παραγωγής Αγαθονησίου, Αγ. Ευστρατίου, Αμοργού, Σίφνου, Κύθνου και Σερίφου ή τις Μονάδες αυτών με βάση την από 19/6/2014 σύμβαση με τη ΔΕΗ/Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών. Η μελέτη περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές περιγραφές και σχέδια αποτύπωσης των εγκαταστάσεων (τοπογραφικά, κατόψεις, μονογραμμικά κλπ) τα οποία προέκυψαν από τη μετάβαση και επιτόπια καταγραφή από μηχανικούς της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί η άριστη συνεργασία με τους υπευθύνους της ΔΕΗ, τόσο στους ΤΣΠ των νησιών όσο και στη Δ/νση Παραγωγής Νησιών στην Αθήνα, χωρίς τη συμβολή των οποίων δε θα μπορούσε να έρθει εις πέρας με επιτυχία το έργο.