Οι εταιρείες Κρητικό Βιοαέριο 1 και Κρητικό Βιοαέριο 2, στις οποίες συμμετέχει η Energy Trading, έλαβαν θετική απάντηση στο αίτημα ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο (Ν.3908/2011).

Η εταιρεία Κρητικό Βιοαέριο 1 υπέβαλε πρόταση για Εγκατάσταση Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Χρήση Βιομάζας & Βιοκαυσίμων Ισχύος 250 + 250 kW στη θέση ΛΙΒΑΔΙΑ, Δ. Αγίου Βασιλείου, Π.Ε. Ρεθύμνου συνολικού κόστους 2.033.000,00 ευρώ. Η απόφαση υπαγωγής περιλαμβάνει συνολική ενίσχυση ύψους 813.200,00 ευρώ. Οι εν λόγω σταθμοί έχουν λάβει όρους σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση.

Η εταιρεία Κρητικό Βιοαέριο 2 υπέβαλε πρόταση για Εγκατάσταση Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Χρήση Βιοαερίου & Βιοκαυσίμων Ισχύος 250 + 250 kW στο ΔΔ ΜΑΡΑΘΟΥ, Δ. Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου συνολικού κόστους 2.021.000,00 ευρώ. Η απόφαση υπαγωγής περιλαμβάνει συνολική ενίσχυση ύψους 606.300,00 ευρώ. Οι εν λόγω σταθμοί έχουν λάβει όρους σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση.