Η Energy Trading  συμμετείχε στη σύνταξη των φακέλων για την υποβολή δύο προτάσεων στο Πρόγραμμα eea grants του οποίου διαχειριστής είναι το ΚΑΠΕ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενσταϊν, Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η θεματική περιοχή του προγράμματος «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του XM EOX 2009-2014 για την Ελλάδα, έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (AΠΕ) στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα τη μείωση των εκπομπών των αερίων […]