Μετά τα θετικά αποτελέσματα της περιόδου 2012-2013, η Γενική Συνέλευση της εταιρίας αποφάσισε την μετατροπή της από ΕΠΕ σε ΑΕ. Σκοπός της απόφασης είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρία με την είσοδο νέων μετόχων προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι στόχοι της. Παράλληλα η εταιρία μετέφερε την έδρα της στα καινούρια της γραφεία επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 94 στο Μαρούσι.