Περιγραφή Έργου

Η εταιρία σχεδιάζει έργο 250kW στη θέση. Η εταιρία έλαβε όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Μάιο του 2013. Το έργο για των ώρα βρίσκεται στην βάση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατόπιν της υποβολής ΜΠΕ από την εταιρία τον Σεπτέμβριο του 2013. Παράλληλα η εταιρία συνάπτει συμβάσεις προμήθειας Α ύλης με τοπικούς φορείς.

 

Θέση: Βαγιά της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Λουκά, Δήμου Αλιβερίου-Κύμης, Νομού Ευβοίας
Ισχύς: 250kWp
Ιδιοκτησία: Energy Trading SA
Φάση Έργου: Υπό Αδειοδότηση
Τεχνολογία: Αεριοποίηση
Στοιχεία Εξοπλισμού:
Στοιχεία Παραγωγής:
Στοιχεία Μελέτης:
Α’ Ύλη:  Η μονάδα θα χρησιμοποιεί Πυρήνα (απόβλητο ελαιοτριβείων) που θα προμηθεύεται από 10 τοπικά ελαιοτριβεία και στελέχη καλαμιού που θα προμηθεύεται από την λίμνη του Δίστου.