Περιγραφή Έργου

Η εταιρία σχεδιάζει έργο 800kW στη θέση. Για την ώρα στη θέση αποφασίστηκε να διεξαχθούν ανεμολογικές μετρήσεις με σκοπό την υποβολή αιτήματος στην ΡΑΕ το καλοκαίρι του 2014. Παράλληλα για το έργο έχει συναφθεί προσύμφωνο με τον ιδιοκτήτη.

 

Θέση: Βουνιχώρα της Δημοτικής Ενότητας Βουνιχώρας, Δήμου Δελφών, Νομού Φωκίδας
Ισχύς: 800kWp
Ιδιοκτησία: Energy Trading SA
Φάση Έργου: Υπό Σχεδιασμό
Τεχνολογία: Ανεμογεννήτριες
Στοιχεία Εξοπλισμού:
Στοιχεία Παραγωγής: