Περιγραφή Έργου

Η αδειοδότηση του έργου ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2011 με την κατάθεση αιτήματος αδείας ανεμογεννήτριας 50kWp στη θέση. Πρόσφατα η εταιρία αποφάσισε την αναβάθμιση της ισχύος του έργου σε 800kW. Για την ώρα στη θέση διεξάγονται ανεμολογικές μετρήσεις με σκοπό την υποβολή αιτήματος στην ΡΑΕ το καλοκαίρι του 2014. Παράλληλα για το έργο ισχύος 50kW έχει κατατεθεί ΜΠΕ στην οικεία Περιφέρεια.

 

Θέση: Βουνιχώρα της Δημοτικής Ενότητας Βουνιχώρας, Δήμου Δελφών, Νομού Μαγνησίας
Ισχύς: 800kWp
Ιδιοκτησία: Energy Trading SA
Φάση Έργου: Υπό Αδειοδότηση
Τεχνολογία: Ανεμογεννήτριες
Στοιχεία Εξοπλισμού:
Στοιχεία Παραγωγής: