Περιγραφή Έργου

Η εταιρία σχεδιάζει έργο 800kW στη θέση. Για την ώρα στη θέση αποφασίστηκε να διεξαχθούν ανεμολογικές μετρήσεις με σκοπό την υποβολή αιτήματος στην ΡΑΕ το καλοκαίρι του 2014.

 

Θέση: Ερατεινή της Δημοτικής Ενότητας Δήμου Δελφών, Νομού Φωκίδας
Ισχύς: 800kWp
Ιδιοκτησία: Energy Trading SA
Φάση Έργου: Υπό Σχεδιασμό
Τεχνολογία: Ανεμογεννήτριες
Στοιχεία Εξοπλισμού:
Στοιχεία Παραγωγής: