Περιγραφή Έργου

Το έργο αδειοδοτήθηκε το Καλοκαίρι του 2012 και μπήκε σε φάση κατασκευής το καλοκαίρι του 2012. Η εταιρία σύναψε σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ ΑΕ για το έργο τον Ιανουάριο του 2012 με τιμή Feed in Tariff: 0,404€/kWh. Ο σταθμός συνδέθηκε με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Σεπτέμβριο του 2012 και έκτοτε λειτουργεί απρόσκοπτα.

 

Θέση: Αλώνια ή Πλάκες ή Μανωλιάς της Δημοτικής Ενότητας Λουσικών, Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Νομού Αχαΐας
Ισχύς: 80,9kWp
Ιδιοκτησία: Energy Trading SA
Φάση Έργου: Σε λειτουργία
Τεχνολογία: Φωτοβολταϊκά
Στοιχεία Εξοπλισμού: Panel: Conergy Power Plus 235P, Inverter: 4x Conergy IPG15T & 1x Conergy IPG11T, Βάσεις: Αλουμινίου Μεταλλουμίν