Περιγραφή Έργου

Η εταιρία σχεδιάζει έργο 250kW στη θέση. Η εταιρία έλαβε όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Μάιο του 2013. Το έργο για των ώρα βρίσκεται στην βάση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Παράλληλα η εταιρία συνάπτει συμβάσεις προμήθειας Α ύλης με τοπικούς φορείς.

 

Θέση: Νταλίπι της Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας, Δήμου Νομού Βοιωτίας
Ισχύς: 250kWp
Ιδιοκτησία: Energy Trading SA
Φάση Έργου: Υπό Αδειοδότηση
Τεχνολογία: Αεριοποίηση
Στοιχεία Εξοπλισμού:
Στοιχεία Παραγωγής:
Στοιχεία Μελέτης:
Α’ Ύλη:  Η μονάδα θα χρησιμοποιεί στελέχη μπαμπακιού που θα συλλέγονται από τον κάμπο της Δαύλειας και της Κωπαΐδας κατόπιν της κοπής του μπαμπακιού.