Περιγραφή Έργου

Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας στην τοποθεσία Αθήνα

Σκοπός του έργου ήταν η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στο δίκτυο φωτισμού του Δήμου. Μετά τη συλλογή δεδομένων τριών ετών και την επιτόπου διεξαγωγή ηλεκτρικών μετρήσεων σε κλάδο του ηλεκτρικού δικτύου με τριφασικό αναλυτή τάσης, η εταιρία μελέτησε τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Η μελέτη πρότεινε την αντικατάσταση μέρους των λαμπτήρων του δικτύου με λαμπτήρες LED καθώς και την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου του φωτισμού. Το σύστημα ελέγχου θα χειριζόταν κλάδους σε θέση On-ff καθώς και dimming.
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ
 

 

Εγκατεστημένη Ισχύς Αρχική Κατανάλωση Τελική Κατανάλωση Ποσοστό Εξοικονόμησης Ύψος Επένδυσης
12MW 123.879,5 108.082,7 12,7% 1.050.000,00€