Τεχνολογίες Υδρογόνου

Το υδρογόνο αποτελεί μία εναλλακτική πηγή ενέργειας ή καλύτερα ένας «φορέας ενέργειας» και για πολλούς –λόγω των χαρακτηριστικών του- αποτελεί το καύσιμο του μέλλοντος. Το υδρογόνο χρησιμοποιείται μέσω ειδικών διατάξεων που ονομάζονται «κελιά καυσίμου» ή «στοιχεία υδρογόνου» ή «κυψέλες/κυψελίδες καυσίμου» προς απόδοση του αγγλικού όρου “fuel cell”. Τα κελιά καυσίμου, παράγουν ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνοντας κυρίως υδρογόνο το οποίο οξειδώνεται ηλεκτροχημικά με ταυτόχρονη παραγωγή θερμότητας και νερού. Λειτουργούν με βάση τις αρχές λειτουργίας μιας κοινής μπαταρίας με τη διαφορά ότι το κελί καυσίμου λειτουργεί σαν χημικός αντιδραστήρας συνεχούς λειτουργίας όσο τροφοδοτείται με υδρογόνο και οξυγόνο και δεν «αδειάζει» ή δεν χρειάζεται κάποια επαναφόρτιση. Η όλη ηλεκτροχημική αντίδραση πραγματοποιείται μέσω δύο ηλεκτροδίων που στο ενδιάμεσό τους περιέχεται ένας ιοντικά αγώγιμος ηλεκτρολύτης. Το κύριο χαρακτηριστικό ενός κελιού καυσίμου είναι η ικανότητά του να μετατρέπει απευθείας τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική με πολύ υψηλά ποσοστά απόδοσης, υψηλότερα από οποιοδήποτε άλλο θερμομηχανικό σύστημα. Επιπλέον η όλη διάταξη λειτουργεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα θορύβου από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη όπως υπάρχουν στις συμβατικές τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτών των συστημάτων είναι οι μηδενικές εκπομπές αέριων ρύπων, η αθόρυβη λειτουργία και η χωρίς διακυμάνσεις παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στις τεχνολογίες υδρογόνου και πιο συγκεκριμένα συστήματα παροχής εφεδρικής ισχύος (backup power) σε κρίσιμες εφαρμογές.

 • Ασύρματοι σταθμοί
  • Ασύρματοι σταθμοί βάσης
  • Τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές επί στεγών
 • Ενσύρματες τηλεπικοινωνίες
  • Απομακρυσμένα ενσύρματα τερματικά
 • Επικοινωνίες Εκτάκτου Ανάγκης
  • Δίκτυα TETRA
  • Σταθμοί βάσης, switches και σχετικός εξοπλισμός
  • Microwave towers
 • Σιδηρόδρομοι
  • Επικοινωνίες: radio, GSM-R, positive train control
  • Signaling: Κόμβοι, Ενδιάμεσα σημεία
  • Αισθητήρες: intrusion, θέσης, επίβλεψης
 • Αυτοκινητόδρομοι ταχείας κυκλοφορίας
  • Ενημέρωση: HAR, Ηλεκτρονικές πινακίδες σήμανσης και μηνυμάτων
  • Αισθητήρες: Επιφάνειας οδοστρώματος, CCTV, κόμβοι Πετρέλαιο & Φυσικό αέριο
 • Πετρέλαιο & Φυσικό αέριο
  • Απομακρυσμένες επικοινωνίες: radio, microwave
  • Συστήματα SCADA
  • Αισθητήρες και actuators: θερμοκρασία, πίεση, ροή, έλεγχος, valve control
  • Προστασία από ψύξη
 • Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS)
 • Στρατιωτικές Εφαρμογές

Τα Συστήματα Κελιών Καυσίμου Συμπαραγωγής Θερμότητας & Ηλεκτρισμού – Διεσπαρμένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας αφορούν σε συστήματα για τη συνεκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις με χρήση τόσο υδρογόνου όσο και φυσικού αερίου ως πρωτογενές καύσιμο.

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν σε συστοιχίες κελιών καυσίμου υδρογόνου. Οι συστοιχίες μπορούν να αποτελέσουν μέρος ενός γενικότερου συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών με δυνατότητα αναβάθμισης στην επιθυμητή ισχύ για την κάθε περίπτωση. Ακόμα, με την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που αφορούν στις συστοιχίες κελιών καυσίμου δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας πειραματικών διατάξεων για ερευνητικούς σκοπούς όπου το εξειδικευμένο επιστημονικό μας προσωπικό μπορεί να αναλάβει το απαραίτητο commissioning.