Αίτημα για την υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο κατέθεσε η εταιρία την 31/12/2013. Η εταιρία έλαβε ευνοϊκή βαθμολόγηση για την επικείμενη επιδότησή της από το πρόγραμμα. Πρόκειται για την εγκατάσταση και λειτουργία μικρού αιολικού σταθμού ισχύος 50kW που θα αποτελείται από μια μηχανή τύπου AELOS 60kW. Η μονάδα θα εγκατασταθεί στη Βουνιχώρα Φωκίδας σε μισθωμένο ακίνητο από την εταιρία. Για το εν λόγω έργο έχει κατατεθεί αίτημα όρων σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ από το 2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί η αδειοδότησή του σύντομα κατόπιν και της περιβαλλοντικής μελέτης που κατέθεσε πρόσφατα η εταιρία στην οικεία αρχή αδειοδότησης.