Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Energy Trading επενδύει στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη δραστηριοποίησή της στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ειδικότερα, η εταιρία έχει ήδη σε λειτουργία 7 φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε Πάτρα, Άμφισσα, Δαύλεια Βοιωτίας, Κεφαλλονιά και Βόλο και μελετά την ανάπτυξη ιδιόκτητων Αιολικών Πάρκων, Μικρών Υβριδικών Σταθμών με Φωτοβολταϊκά και μπαταρίες και Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας από Απόβλητα και Βιομάζα με την μέθοδο της Αεριοποίησης και της Αναερόβιας χώνευσης.

Projects σε όλη την Ελλάδα

koutsoupia-1
Permalink Gallery

Κουτσουπιά Κεφαλονιάς

Κουτσουπιά Κεφαλονιάς

Το έργο αδειοδοτήθηκε το Καλοκαίρι του 2012 και μπήκε σε φάση κατασκευής τον Φεβρουάριο του 2013. Η εταιρία σύναψε σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ ΑΕ για το έργο τον Ιανουάριο του 2012 με τιμή Feed in Tariff: 0,404€/kWh. Ο σταθμός συνδέθηκε με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Μάρτιο του 2013 και έκτοτε λειτουργεί απρόσκοπτα.

soulianata-1
Permalink Gallery

Σουλιανάτα Κεφαλονιάς

Σουλιανάτα Κεφαλονιάς

Το έργο αδειοδοτήθηκε το Καλοκαίρι του 2012 και μπήκε σε φάση κατασκευής τον Φεβρουάριο του 2013. Η εταιρία σύναψε σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ ΑΕ για το έργο τον Ιανουάριο του 2012 με τιμή Feed in Tariff: 0,404€/kWh. Ο σταθμός συνδέθηκε με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Μάρτιο του 2013 και έκτοτε λειτουργεί απρόσκοπτα.

rafi1-1
Permalink Gallery

Ράφη Ι Δαυλεία Βοιωτίας

Ράφη Ι Δαυλεία Βοιωτίας

Το έργο αδειοδοτήθηκε το καλοκαίρι του 2011 και μπήκε σε φάση κατασκευής τον Απρίλιο του 2012. Η εταιρία σύναψε σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ ΑΕ για το έργο τον Ιανουάριο του 2012 με τιμή Feed in Tariff 429,46 €/MWh. Ο σταθμός συνδέθηκε με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Ιούνιο του 2012 και έκτοτε λειτουργεί απρόσκοπτα.

biniani
Permalink Gallery

Παλιοδραγάτσα Βινιάνη

Παλιοδραγάτσα Βινιάνη

Το έργο αδειοδοτήθηκε το Καλοκαίρι του 2012 και μπήκε σε φάση κατασκευής τον Δεκέμβριο του 2012. Η εταιρία σύναψε σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ ΑΕ για το έργο τον Ιανουάριο του 2012 με τιμή Feed in Tariff: 0,404€/kWh. Ο σταθμός συνδέθηκε με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Φεβρουάριο του 2012 και έκτοτε λειτουργεί απρόσκοπτα.

Κάρπαθος

Η εταιρία σχεδιάζει έργο 250kW στη θέση.

ipiresies_5
Permalink Gallery

Παλιοδραγάτσα Βινάνης Άμφισσας

Παλιοδραγάτσα Βινάνης Άμφισσας

Η εταιρία σχεδιάζει έργο 250kW στη θέση. Η εταιρία έχει καταθέσει αίτημα για προσφορά όρων σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Φεβρουάριο του 2011.

Biogas
Permalink Gallery

Νταλίπι Δαυλεία Βοιωτίας

Νταλίπι Δαυλεία Βοιωτίας

Η εταιρία σχεδιάζει έργο 250kW στη θέση. Η εταιρία έλαβε όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Μάιο του 2013. Το έργο για των ώρα βρίσκεται στην βάση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Παράλληλα η εταιρία συνάπτει συμβάσεις προμήθειας Α ύλης με τοπικούς φορείς.

ipiresies_6
Permalink Gallery

Βάγια Αγίου Λουκά Αλιβερίου Εύβοιας

Βάγια Αγίου Λουκά Αλιβερίου Εύβοιας

Η εταιρία σχεδιάζει έργο 250kW στη θέση. Η εταιρία έλαβε όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Μάιο του 2013. Το έργο για των ώρα βρίσκεται στην βάση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατόπιν της υποβολής ΜΠΕ από την εταιρία τον Σεπτέμβριο του 2013. Παράλληλα η εταιρία συνάπτει συμβάσεις προμήθειας Α ύλης με τοπικούς φορείς.

Clean-Green-Energy1
Permalink Gallery

Ερατεινή Φωκίδα

Ερατεινή Φωκίδα

Η εταιρία σχεδιάζει έργο 800kW στη θέση. Για την ώρα στη θέση αποφασίστηκε να διεξαχθούν ανεμολογικές μετρήσεις με σκοπό την υποβολή αιτήματος στην ΡΑΕ το καλοκαίρι του 2014.

repower-wind-turbines
Permalink Gallery

Βουνιχώρα ΙΙ Άμφισσα

Βουνιχώρα ΙΙ Άμφισσα

Η εταιρία σχεδιάζει έργο 800kW στη θέση. Για την ώρα στη θέση αποφασίστηκε να διεξαχθούν ανεμολογικές μετρήσεις με σκοπό την υποβολή αιτήματος στην ΡΑΕ το καλοκαίρι του 2014. Παράλληλα για το έργο έχει συναφθεί προσύμφωνο με τον ιδιοκτήτη.

Ανεμογεννήτριες στην Βουνιχώρα Φωκίδος
Permalink Gallery

Βουνιχώρα Ι Άμφισσα

Βουνιχώρα Ι Άμφισσα

Η αδειοδότηση του έργου ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2011 με την κατάθεση αιτήματος αδείας ανεμογεννήτριας 50kWp στη θέση. Πρόσφατα η εταιρία αποφάσισε την αναβάθμιση της ισχύος του έργου σε 800kW. Για την ώρα στη θέση διεξάγονται ανεμολογικές μετρήσεις με σκοπό την υποβολή αιτήματος στην ΡΑΕ το καλοκαίρι του 2014. Παράλληλα για το έργο ισχύος 50kW έχει κατατεθεί ΜΠΕ στην οικεία Περιφέρεια.

rafi2-2
Permalink Gallery

Ράφη ΙΙ Δαυλεία Βοιωτίας

Ράφη ΙΙ Δαυλεία Βοιωτίας

Το έργο αδειοδοτήθηκε το καλοκαίρι του 2011 και μπήκε σε φάση κατασκευής τον Δεκέμβριο του 2012. Η εταιρία σύναψε σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ ΑΕ για το έργο τον Ιανουάριο του 2012 με τιμή Feed in Tariff 429,46 €/MWh. Ο σταθμός συνδέθηκε με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ το Δεκέμβριο του 2012 και έκτοτε λειτουργεί απρόσκοπτα.

8.1
Permalink Gallery

Λουσικά Αχαΐας

Λουσικά Αχαΐας

Το έργο αδειοδοτήθηκε το Καλοκαίρι του 2012 και μπήκε σε φάση κατασκευής το καλοκαίρι του 2012. Η εταιρία σύναψε σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ ΑΕ για το έργο τον Ιανουάριο του 2012 με τιμή Feed in Tariff: 0,404€/kWh. Ο σταθμός συνδέθηκε με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Σεπτέμβριο του 2012 και έκτοτε λειτουργεί απρόσκοπτα.