Η Energy Trading σε συνεργασία με την Κρητική Ενεργειακή Α.Ε., ίδρυσαν τρεις νέες εταιρίες την Κρητικό Βιοαέριο 1,2 και 3 ΙΚΕ με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο και βιοκαύσιμα στην περιοχή της βόρειας Κρήτης. Οι εταιρίες κατέθεσαν αιτήματα στον αρμόδιο διαχειριστή του συστήματος (ΔΕΔΔΗΕ) και κατέκτησαν ευνοϊκή προτεραιότητα στο σύστημα της Κρήτης.
Ειδικότερα, οι εταιρίες κατέθεσαν συνολικά άδειες ισχύος 1,41MW στους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Σκοπός είναι να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες τόσο απόβλητα από super market της περιοχής όσο και απόβλητα πτηνοτροφείων και κτηνοτροφείων με την μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης. Ταυτόχρονα ένα άλλο κομμάτι των σταθμών παραγωγής θα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη χρησιμοποιημένα έλαια (τηγανέλαια) σε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και wood chips σε διεργασία αεριοποίησης 250kW.
Τα έργα αναμένεται να λάβουν άδεια σύνδεσης με το δίκτυο σύντομα και έπειτα η εταιρία θα συνεχίσει με την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους.